More

  WordPress në shqip

  About our WordPress në shqip

  Përkthimi më serioz dhe më i saktë i WordPress në gjuhën standarde shqipe.

  Paketa .zip përmban dosjen languages me filet e gjuhës shqipe për platformën WordPress, si dhe një fil sqarues teksti lexo_wordpress_shqip.txt – lexojeni këtë, që të vendosni gjuhën shqipe zyrtare për WordPress. Në dosjen language keni filet standarde për gjuhën shqipe të WordPress së bashku me filet JSON për blloqet, që kanë filluasr të aplikohen në versionet e fundit të WordPres.

  Pse WordPress në shqip?

  Platforma më e madhe në botë e blogimit për publikime. Përdoret në miliona ueb faqe dhe shikohet çdo ditë nga dhjetëra miliona njerëz. Është në gjuhën angleze si standard, por mund të përdoret edhe në gjuhë të tjera.

  Duke parë se shumë shqiptarë kanë filluar ta përdorin WordPress për publikimin e gazetave, portaleve dhe prezantimin e punës së tyre, menduam disa vite më parë, që ta përkthenim edhe ne këtë aplikim të mrekullueshëm në gjuhën shqipe, ndonëse versioni zyrtar përkthehet nga një shqiptar nga Kosova, por gjuha shqipe në përkthim aty, lë shumë për të dëshiruar.

  Për më tepër, vizito: https://bmconline.al/wordpress-ne-shqip/

  Available Amenities

  Location

  Interested?

  Get the latest insights, tips, and updates on revolutionizing your workspace to your inbox.

  More Locations

  WooCommerce në shqip

  Learn More
  Winrar në shqip

  WinRAR në shqip

  Learn More