More

  DIZAJNI GRAFIK

  Libri DIZAJNI GRAFIK përdoret për studentët e gazetarisë dhe të komunikimit në Universitetin e Tiranës, për dy lëndë, nga pedagogu Dr. Rrapo Zguri.

  CorelDraw X6
  Parimet e Dizajnimit
  Adobe InDesign CC
  Adobe Photoshop CC CorelDraw X6

  Dizajni Grafik – libër për dizajnin e medias së shkruar, përpunimin e fotografisë dhe ilustrimet grafike.

  Libri Dizajni Grafik mund të përdoret nga studentët e dizajnit, gazetarisë dhe të komunikimit, për leksionet e dizajnit dhe faqosjen e medias së shkruar, por edhe për vetëstudim nga njerëz të pasionuar pas dizajnit, ose që merren me dizajnin. Gjatë përdorimit të programeve të ndryshme, fitohen shprehi përdorimi, që të duhen në kryerjen e punëve të caktuara dhe njohuritë e sqaruara në libër, klasifikojnë kështu një referencë të vlefshme të veprimeve dhe teknikave kryesore, që kryhen në programet përkatëse, për të marrë edhe rezultatin e dëshiruar.
  [ ... më tepër ... ]

  ECDL 2013

  Libri ECDL 2013 përdoret tashmë si tekst mësimor për njohuritë bazë në kompjuter nga univesritetet të ndryshme shqiptare në Shqipëri dhe Kosovë dhe është rekomanduar për studentët e masterit në Universitetin e Prishtinës, për njohuritë bazë në kompjuter, nga pedagogu Kadri Sylejmani.

  1. Njohuri mbi ICT-në
  2. Microsoft Windows 8.1 (10/11)
  3. Microsoft Word 2013
  4. Microsoft Excel 2013
  5. Microsoft Access 2013
  6. Microsoft PowerPoint 2013
  7. Internet & Microsoft Outlook 2013


  Konfigurimi i adresës e-mail në Outlook 2013 – shtojcë për ECDL në PDF

  ECDL 2013 – Dëshmia Europiane e Aftësisë në Kompjuter - janë njohuritë bazë në kompjuter, pa të cilat nuk mund të bësh.

  Libri ECDL 2013 është një libër përgatitor për testin standard të njohurive bazë në kompjuter, që kërkohet nga ECDL Albania (www.ecdl.al) - si pjesë e testeve kompjuterike, të kërkuara nga Bashkimi Europian. Libri përbëhet nga 7 modulet e lartpërmendura, të kërkuara nga testi i njohurive bazë, i cili i jep përgjigje të gjitha pyetjeve të kërkuara gjatë këtij testimi. Siç mund të shikohet, programet që janë përdorur në hartimin e librit, janë programet e fundit të paketës Microsoft Office 2013 si dhe Windows 8.1 dhe të teknologjisë së informacionit e komunikimit.
  [ ... më tepër ... ]

  Blej sigurt me PayPal

  Arben Çokaj, Cel-DE: +49 1522 598 598 0 - Cel-AL: +355 69 455 1203 - E-mail: Kontakti