More

  WooCommerce në shqip

  About our WooCommerce në shqip

  Ne mund t’ju ndihmojmë, që të krijoni një shitore/market në linjë!
  WooCommerce (– uebfaqja zyrtare e shtojcës) është një shtojcë, që e kthen faqen tuaj në një shitore/market online, një shtojcë e ngjashme me eCommerce, por kjo nuk është theme (temë) në vete, është shtojcë (plugin), që i bashkohet ueb faqes suaj dhe mund të përdoret si Shitore/market nëlinjë.

  Duke u nisur nga rëndësia e kësaj shtojce dhe përdorimi i madh që ka, e shoqëruar me tema të ndryshme, kemi vendosur ta përkthejmë edhe në gjuhën shqipe – deri tani në masën 64% të saj, pasi gjuha e kësaj shtojce – versioni i fundit – ka mbi 10 100 vargje, që duhen përkthyer. Kemi përkthyer pjesën më të mirë të vargjeve të administrimit dhe punës me shitoren online. Në vazhdim do të shikojmë ta plotësojmë përkthimin më tej, por pjesa kryesore, ajo që përdoret më shumë, është tashmë e përkthyer.

  Për më tepër, vizito: https://bmconline.al/woocommerce-ne-shqip/

  Available Amenities

  Location

  Interested?

  Get the latest insights, tips, and updates on revolutionizing your workspace to your inbox.

  More Locations

  WordPress në shqip

  Learn More
  Winrar në shqip

  WinRAR në shqip

  Learn More