More

  Përkthimi më serioz dhe më i saktë i WordPress në gjuhën standarde shqipe. Paketa .zip përmban dosjen languages me filet e gjuhës shqipe për platformën WordPress, si dhe një fil sqarues teksti lexo_wordpress_shqip.txt – lexojeni këtë, që të vendosni gjuhën shqipe zyrtare për WordPress.

  WordPress në shqip

  Platforma e njohur në shqipen zyrtare

  What Other Members Say

  Ne mund t’ju ndihmojmë, që të krijoni një shitore/market në linjë!* WooCommerce është një shtojcë, që e kthen faqen tuaj në një shitore/market online, e ngjashme me eCommerce. Kjo nuk është temë në vete, është shtojcë (plugin), që i bashkohet ueb faqes suaj dhe përdoret si Shitore/market nëlinjë.

  WooCommerce në shqip

  Shitore NëLinjë